وبسایت کلینیک دندانپزشکی نلین

طراحی UI/UX کیلینیک دندانپزشکی نلین جهت معرفی خدمات این کلینیک توسط تیم راندمانو انجام شده است.
طراحی UI/UX کلینیک دندانپزشکی نلین
معرفی پروژه

این خدمات توسط راندمانو
به مشتری ارائــه شــده است

این خدمات توسط راندمانو به مشتری ارائه شده است

تیم ما در تمامی مراحل شامل نیازسنجی، امکان‌سنجی، ارائه راهکارها و مدیریت و اجرای پروژه در کنار این مجموعه فعالیت کرده است.

خدمات ما

ابزار و تکنولوژی‌های استفاده شده در این پروژه

تیم راندمانو با توجه به نیاز مشتریان مناسب‌ترین ابزار و تکنولوژی‌ها را در جهت اجرای پروژه‌ها به کار می‌برد.

نوع وبسایت
حوزه کاری

پزشکی و سلامت

مدت زمان انجام

10 روز

تکنولوژی

Figma, Canva